Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση ή μη, κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Λευκάδας από μόνιμους υπαλλήλους του, που δεν κατέχουν θέση οδηγού.

Αριθμός Απόφασης:

291

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: