Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση ή μη, κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, από υπάλληλο Ι.Δ.Ο.Χ. του Τμ. Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που δεν κατέχει θέση οδηγού.

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: