Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Βασιλικής Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 200.000,00 €

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: