Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑμεΑ στις κοινόχρηστες παραλίες «Λίμνη» Λυγιάς «Μικρό Γυαλό» Πόρου και «Γύρα» Λευκάδας χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

282

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: