Απόφαση Δ.E. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 399.999,99€ με το Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος:207600.

Αριθμός Απόφασης:

237

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: