Απόφαση Δ.E. για μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας κατά της Α76/2024 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: