Απόφαση Δ.Ε. για μη xορήγηση εντολής προς άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’408/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: