Απόφαση Δ.Ε. για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής οικονομικών προσφορών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" πρ/σμού 978.819,24€ με το Φ.Π.Α. α/α συστήματος 205903.

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: