Απόφαση Δ.Ε. για «Προγραμματισμό προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2023 – 2024»

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: