Απόφαση Δ.Ε. για πρόσληψη προσωπικού βάσει προγράμματος ΔΥΠΑ (επιχορήγηση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω).

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: