Απόφαση Δ.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης πρόσθετης πράξης επί του υπ΄αριθμ.719/24-10-2022 δανειστικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Μαρίας – Ζωής Γουρζή που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στον Δήμο Λευκάδας τοκοχρεολυσικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των 564.415,66€, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών Δήμου Λευκάδας» το οποίο αποτελεί υποέργο του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Λευκάδας»

Αριθμός Απόφασης:

256

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: