Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής επιχορήγησης του Δ.Λευκάδας (Ν. Λευκάδος) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ από τη δημοτική οδό Πλατυστόμων-Περιγιαλίου προς την περιοχή Ραυτόπουλα της κοινότητας Πλατυστόμων Δήμου Λευκάδας»

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: