Απόφαση Δ.Ε. περί πολυετούς προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025 – 2028.

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: