Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για το Β΄ εξάμηνο έτους 2022, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.3 του άρθρου 31 του Ν. 5013/23.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: