Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Λευκάδας (ΑΡ.126/2016 ΑΔΑ: 7ΧΙ8ΩΛΙ-ΤΣΥ απόφαση Δ.Σ.), σύμφωνα με το Ν.4442/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμός Απόφασης:

89

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: