Απόφαση Δ.Σ. επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4071/12 για την ονομασία ανώνυμων οδών στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: