Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας ίδρυσης υπάρχουσας επιχείρησης «Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & ποτών», λόγω κτιριακής επέκτασης, στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εντός οικισμού Καλλιγωνίου Λευκάδας Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 Ν. 2323/1995.

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: