Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση τμήματος δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Ζαμπελίου κοινότητας Λευκάδας για εγκατάσταση και λειτουργία γραφείου παραρτήματος της ANION AAE.

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: