Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2024.

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: