Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)" με προϋπολογισμό 212.000,00 €

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: