Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ΠΟΡΟΥ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ", αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»

Αριθμός Απόφασης:

270

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: