Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: