Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022 & 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: