Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09.

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: