Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: