Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ»

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: