Απόφαση Δ.Σ για έγκριση κίνησης εκτός ορίων νομού υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

251

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: