Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Δ. Πλατυστόμων» προϋπολογισμού 12.963,78 €.

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: