Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου 1ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λευκάδος με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για την υλοποίηση του 1ου υποέργου «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Β» της πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

254

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: