Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και της 8ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: