Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: