Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ" ανάδοχος Γεώργιος Χόρτης

Αριθμός Απόφασης:

237

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: