Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: