Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

52

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: