Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ, ρευματοδοτήσεις και μετατόπιση στύλων ΔΕΗ στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: