Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: