Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: