Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση γραφείου κοινότ. Κατούνας Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: