Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού βάσει Προγράμματος ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 – 67.»

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: