Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2024

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: