Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 25.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: