Απόφαση Δ.Σ. για συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της επένδυσης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: