Απόφαση Δ.Σ. για την χορήγηση εξουσιοδότησης αρμόδιου προσώπου του Δήμου για α)τον ορισμό υπεύθυνων λογαριασμού έργων ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων β)την υπογραφή σχετικών εγγράφων και γ) την υπογραφή της απαιτούμενης από την Τράπεζα της Ελλάδος Δήλωσης Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού.

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: