Απόφαση Δ.Σ. για την εξουσιοδότηση εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης και υπεύθυνου λογαριασμού του έργου «Γήπεδο Τσουκαλάδων-Συνθετικός Χλοοτάπητας» με ενάριθμο 2022ΝΑ21400022, για την διενέργεια εμβάσματος μέσω της εφαρμογής e-ΠΔΕ.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: