Απόφαση Δ.Σ. για τις προτεινόμενες προς παραχώρηση θέσεις απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας, κατόπιν δημοπρασίας, για το έτος 2022, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15.5.2020) & τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: