Απόφαση Δ.Σ. για τις προτεινόμενες προς παραχώρηση θέσεις απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας, κατόπιν δημοπρασίας, για το έτος 2023, σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/Β΄/10.03.2023) & τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: