Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: