Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2024.

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: