Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την συμμετοχή τους στις επιτροπές: 1) διενέργειας δημοπρασιών για: α) εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και β) αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους του Δήμου, 2) α) εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων και β) εκτίμησης των προς αγορά από το Δήμο, ιδιωτικών ακινήτων, για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: