Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 98/2011 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: